Vrijwilligersorganisatie Blink is verhuisd naar ONS welzijn

BERNHEZE - Blink is met ingang van 1 januari 2018 overgegaan van overkoepelende organisatie Dichterbij naar ONS welzijn: een brede welzijnsorganisatie, die zijn aandacht richt op sociaal werk, jeugdhulp en ondersteuning door vrijwilligers in Noordoost-Brabant. ONS welzijn is er voor mensen van alle leeftijden met een vraag of probleem welke zij niet alleen kunnen oplossen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing op het gebied van wonen, meedoen, financiën, zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien.

De overgang van Blink naar ONS welzijn heeft te maken met de keuze van Dichterbij om zich te richten op de zorg voor cliënten in de Wlz (Wet langdurige zorg). 

Blink bediende zowel de Wlz als de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor het Wmo-gedeelte sluit Blink nu aan bij ONS welzijn, met als hoofdlocatie Oss. Dichterbij neemt de vrijwilligerscoördinatie voor de hulp aan Wlz-cliënten in eigen hand. Blink dankt Dichterbij voor de jarenlange samenwerking op het gebied van vrijwilligerswerk. 

Blink richt zich nu volledig op de reeds bestaande Wmo-werkzaamheden, waar Blink door de inzet van vrijwilligers onbetaalde zorg levert aan mensen met een beperking en hun mantelzorgers. Doel hiervan is de taak van de mantelzorger te verlichten en ondersteuning te bieden bij het participeren in de samenleving.

Zowel ONS welzijn als Blink zien samenwerking als een verrijking, omdat de visie en missie van beide organisaties veel overeenkomsten bieden. Blink is met haar activiteiten aanvullend aan die van ONS welzijn. Belangrijk is ook dat het werkgebied van beide organisaties elkaar voor een groot deel overlapt. Vanuit dit samengaan kunnen alle gemeenten bediend blijven worden en blijft kwaliteit gegarandeerd.  

De vertrouwde consulenten van Blink blijven gewoon bereikbaar via www.blinkuit.nl, info@blinkuit.nl, hun eigen telefoonnummer en e-mailadres. Vanaf 1 januari is wel het algemene telefoonnummer en adres veranderd in 088-3742525, Postbus 322 5340 AH Oss.

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl