Kom met ons mee de natuur in!

HEESWIJK-DINTHER - Vorig jaar, bij het 35 jarig bestaan van IVN Bernheze, is iedereen uitgenodigd om mee de natuur in te gaan. Op vrijdag 26 juni ging de aandacht uit naar deze bijzondere plek in het Aa-dal.

Tussen Sluis 3 in de Zuid Willemsvaart en de Aa bij Kasteel Heeswijk ligt een perceel van Brabants Landschap dat sinds 2016 Kasteelgriend is genoemd. Hier heeft IVN Bernheze de griendcultuur van vóór de aanleg van de Zuid-Willemsvaart herstelt, ter educatie en voor de natuurwinst die dit oplevert. De wilgentenen waren belangrijk voor de aanleg van dijken. Van wilgentenen uit dit gebied werden tevens manden gevlochten en hoepels voor houten vaten gemaakt. 

In samenwerking tussen IVN Bernheze en Brabants Landschap is, aan het fietspad langs de Aa, een mooi bord onthuld met de educatieve uitleg van een griend, ook wel wilgenplantage genoemd, en de geschiedenis en natuurwaarde ervan. Kom eens langs en neem de tijd om het bord te lezen en om te genieten van de biodiversiteit op dit stukje grond! 

Biodiversiteit bevorderen
Sinds de aanleg in 2016 is de plantenrijkdom, gemeten bij soorteninventarisaties in 2017 en 2019 bijna verdubbeld! IVN Bernheze heeft vele soorten wilgen geplant, en er wordt een grote variatie aan teeltopties toegepast, allemaal ter plekke te bewonderen.

Er komen in een griend specifieke diersoorten voor, waaronder ca. 450 soorten insecten; vele bijensoorten eten van de wilgenkatjes, vlinders (rupsen) profiteren van de malse wilgenbladeren en kamsalamanders kruipen ‘s winters graag in de vorstvrije knotwilgen. Het kasteelgriend is verder belangrijk voor verschillende planten, vogels en reeën. Sinds dit broedseizoen heeft de Blauwborst de griend gevonden en is daar momenteel veelvuldig te zien en te horen. 

Iedereen is uitgenodigd
Iedereen is welkom om te genieten van de natuur, stil zijn, kijken en luisteren. Welkom ook om mee te helpen. Er is een groep enthousiaste vrijwilligers actief, die veel kan vertellen over de grote rijkdom aan biodiversiteit van het kasteelgriend. Zie ook www.ivn.nl/afdeling/bernheze

Foto onderschrift, Kristie Spijker, coördinator van de Griendwerkgroep van IVN Bernheze en Maayke van Dijk- Snelting, communicatiemedewerker van de Stichting Brabants Landschap.
Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl