Gezellige nieuwjaarsreceptie Gildenhof

NISTELRODE - Op de Gildenhof was het afgelopen zondag een erg gezellige nieuwjaarsreceptie. Leden van de jeu de boulesclub Die Lé alsook de gildeleden en sympathisanten van het gilde St. Antonius Abt – St. Catharina waren op de Gildenhof samen om elkaar alle goeds voor dit nieuwe jaar te wensen.

Erehoofdman Ton Vorstenbosch loofde in zijn welkomstwoord het onderlinge contact tussen beide verenigingen die er hun thuisbasis hebben. Hij memoreerde dat het gilde ook graag verenigingen uit Nistelrode onderdak aanbiedt als deze geen locatie hebben voor een vergadering of een bijeenkomst. Tenslotte staat het gebouw met zijn schitterende hal een aantal dagdelen per week leeg. Dus als er clubs belangstelling hebben kunnen ze informeren bij het gilde. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen via gildenistelrode@hetnet.nl. Grote kans dat er een oplossing gevonden wordt.

Tijdens het welkomstwoord kwam ook het teruglopen van het ledental ter sprake. De oorzaak van het krimpen komt door overlijden, ziekte en/of ouderdom van leden. Het gilde is en blijft een gezelligheidsclub waar iedereen welkom is. Meisjes, jongens en/of volwassen personen - met accent op 30, 40 en 50-tigers - iedereen is welkom zich aan te sluiten bij het gilde. Er is ontspanning voor elk was wils. Een aanmelding als sympathisant of lid van ons gilde wordt warm verwelkomt en zal de continuïteit van het Nistelrode gilde helpen te waarborgen. Benieuwd naar wat het gilde bieden heeft? Neem eens een kijkje op de website www.gildenistelrode.nl daar wordt een indruk gegeven van alles wat het gilde biedt.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl